Jak ocenić zdolność kredytową w przypadku kredytu hipotecznego?

drewniany model domu na kalkulatorze
Zdolnością kredytową nazywamy posiadanie przez kredytobiorcę warunków finansowych umożliwiających mu spłacanie zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w terminach wskazanych w umowie | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Chcąc otrzymać kredyt hipoteczny w określonej wysokości, musisz mieć odpowiednią zdolność kredytową, czyli sytuację finansową pozwalającą na spłatę zobowiązania. Oceni ją bank podczas rozpatrywania wniosku o finansowanie i na tej podstawie podejmie decyzję o jego udzieleniu. Sprawdź, jak samodzielnie ocenić swoją zdolność kredytową i dlaczego warto to zrobić przed udaniem się do banku.

Z kredytu hipotecznego korzystamy najczęściej wtedy, gdy chcemy za jego pomocą sfinansować zakup wymarzonego mieszkania lub domu. Do banku wybieramy się z myślą o konkretnej nieruchomości. Niestety często okazuje się, że nasza zdolność kredytowa nie pozwala nam uzyskać na nią finansowania. Jeżeli chcesz uniknąć takiego rozczarowania, warto wcześniej sprawdzić swoje możliwości finansowe. Tym bardziej że istnieją wygodne narzędzia, które okazują się w tym bardzo pomocne.

Kredyt hipoteczny a zdolność kredytowa

Zdolnością kredytową nazywamy posiadanie przez kredytobiorcę warunków finansowych umożliwiających mu spłacanie zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w terminach wskazanych w umowie.

Do badania zdolności kredytowej banki są zobowiązane przepisami Prawa bankowego – według nich od wyników tego badania bank może uzależnić udzielenie kredytu. Dotyczy to każdej formy finansowania. Musisz mieć odpowiednią zdolność, by zaciągnąć kredyt hipoteczny, gotówkowy, samochodowy i każdy inny.

W przypadku kredytów hipotecznych możliwości finansowe kredytobiorcy są wyjątkowo brane pod lupę i dość szczegółowo analizowane przez bank. Wszystko dlatego, że jest to zobowiązanie o dużej wartości, którego spłata wiąże się z regulowaniem dość wysokich rat przez wiele lat. Bank chcąc ograniczyć ryzyko, musi więc zyskać pewność, że kredytobiorca będzie w stanie spłacać raty.

Ocena zdolności kredytowej służy nie tylko do podjęcia decyzji o udzieleniu finansowania, ale także do określenia warunków umowy, przede wszystkim wysokości zobowiązania. W wyniku badania zdolności kredytowej dowiesz się więc, jaka może być maksymalna kwota Twojego kredytu, czyli tak naprawdę, na zakup jakiej nieruchomości możesz sobie pozwolić.

Jak obliczyć zdolność kredytową dla kredytu hipotecznego?

Poznanie swojej zdolności kredytowej przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny pozwoli Ci uzyskać informację, na jaki kredyt Cię stać, ale także określić przybliżone warunki kredytowania, by były dopasowane do Twoich możliwości finansowych.

Być może okaże się, że nie stać Cię na uzyskanie finansowania na zakup wymarzonej nieruchomości. Wówczas możesz spróbować poprawić swoją zdolność kredytową i złożyć wniosek dopiero wtedy, gdy będzie miał on większe szanse na pozytywne rozpatrzenie przez bank.

Do samodzielnego oszacowania zdolności kredytowej potrzebne Ci będą następujące dane:

  • wysokość miesięcznych dochodów,
  • miesięczna suma wydatków na utrzymanie,
  • liczba osób na utrzymaniu,
  • wartość innych zobowiązań kredytowych – podsumuj, ile wydajesz każdego miesiąca na regulowanie rat innych kredytów i pożyczek, spłatę debetów i kart kredytowych,
  • inne obciążenia finansowe – np. alimenty.

Najprostszym sposobem na wyliczenie swoich możliwości finansowych jest odjęcie od sumy miesięcznych dochodów łącznej kwoty wszystkich zobowiązań regulowanych każdego miesiąca. Otrzymany wynik pokaże, jakiej wysokości ratę kredytu będziesz w stanie spłacać. Mnożąc tę sumę przez liczbę rat, poznasz wielkość zobowiązania, jakie możesz zaciągnąć na zakup nieruchomości.

Taki sposób obliczania zdolności kredytowej jest jednak mało dokładny, ponieważ nie uwzględnia np. kosztów kredytu, które powiększają wartość zobowiązania. Warto więc skorzystać z narzędzia, jakim jest kalkulator zdolności kredytu hipotecznego, który wyliczając ją, bierze pod uwagę podobne kryteria jak bank.

Kalkulator zdolności kredytu hipotecznego – dlaczego warto z niego skorzystać?

Kalkulator zdolności kredytowej dla kredytów hipotecznych dostępny jest bezpłatnie online i jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy, że w odpowiednich rubrykach wpiszesz dane dotyczące swoich dochodów i zobowiązań, a także podstawowe parametry kredytu takie jak oprocentowanie czy okres spłaty, by szybko uzyskać kilka ważnych informacji:

  • jaka może być maksymalna wartość Twojego kredytu mieszkaniowego,
  • jakie będą Twoje raty miesięczne przy określonych warunkach kredytowania.

Dodatkowo narzędzie wskaże Ci aktualne oferty banków, które odpowiadają Twoim możliwościom finansowym. Dzięki temu dowiesz się, która instytucja proponuje kredyt hipoteczny na najlepszych warunkach i o najniższej miesięcznej racie.

Pamiętaj, że samodzielna ocena swojej zdolności kredytowej pozwala jedynie orientacyjnie oszacować swoje możliwości zaciągnięcia zobowiązania. Banki dokonują takiej analizy na podstawie wielu dodatkowych danych – biorą pod uwagę np. formę zatrudnienia i staż pracy, czy posiadany majątek własny. Dodatkowo każda instytucja stosuje nieco inne algorytmy do oceny zdolności, dlatego może się zdarzyć, że jedna odmówi Ci kredytu, a inna bez problemu go przyzna.


Materiał partnera zewnętrznego