Co o nas mówi charakter naszego pisma?

odręczne notatki
Emocje towarzyszące pisaniu nie grają żadnej roli podczas odczytywania konkretnych znaków przez specjalistów |fot.: stock.adobe.com

Grafolodzy specjalizują się w odczytywaniu pisma, natomiast psycholodzy potrafią, dzięki analizie charakteru pisma poznać wiele prawd o danym człowieku. Według niektórych analityków pismo jest pewnego rodzaju unikalną cechą danej osoby tak, jak na przykład odciski palca. Nie ma tu jednak znaczenia fakt, czy tekst jest napisany niedbale czy wręcz przeciwnie, doskonale czytelną literą. Emocje towarzyszące pisaniu nie grają żadnej roli podczas odczytywania konkretnych znaków przez specjalistów. 

Kropka nad i

Analizując pismo człowieka przywiązuje się dużą wagę do szczegółów, jakim jest na przykład przysłowiowa kropka na i. Tutaj nie ma ona jednak znaczenia przenośnego, a jej charakter dokładnie oddaje charakter człowieka. Niektórzy nie stawiają jej bowiem w ogóle – przyjmuje się, że osoba, która nie stawia kropki jest roztargniona w codziennym życiu. Przeciwieństwem jest kropka postawiona dokładnie nad literą, gdyż świadczy o umiejętnościach organizacyjnych i dobrze poukładanym życiu.

Otwarta kropka symbolizuje duszę artysty, zamknięta natomiast przywiązywanie wagi do szczegółów i zamiłowanie do porządku. W kwestii sposobu pisania analizuje się także pętelkę przy literze 't’ oraz 'l’. Jej obecność oznacza wrażliwość na krytykę w przypadku litery 't’ i marzenia oraz oczekiwania wobec przyszłości w kontekście litery ’l’. Analogicznie brak pętelki symbolizuje dyscyplinę i umiejętność panowania nad emocjami oraz ulotność marzeń i nadziei. Litera 't’ podlega również analizie w kontekście ułożenia kreski. Kreska położona nisko oznacza brak pewności siebie, wysoko – poczucie własnej wartości i ambicję.

Siła nacisku

Nie mniejszą uwagę przywiązuje się nie do samych liter, a samego sposobu ich pisania czy ułożenia względem siebie. Ich ściśnięcie kojarzone jest z nieumiejętnością zarządzania czasem, natomiast gdy są luźno ułożone oznaczają świadomość istnienia granic. Nie mniej ważna jest siła nacisku, z jaką pisze dana osoba. Duża siła oznacza emocjonalność, mała jest jej przeciwieństwem i oznacza niskie angażowanie własnych emocji w wiele życiowych sytuacji. Warto także spojrzeć na pochylenie liter, a w efekcie całego tekstu. Pochylenie w prawą stronę symbolizuje przyjazny stosunek danej osoby do życia i ludzi. Osoby te cenią sobie podstawowe wartości takie jak na przykład rodzina. Pismo pochylone w lewo oznacza pewnego rodzaju wycofanie z życia społecznego, a co za tym idzie nieumiejętność pracy z ludźmi. Takie osoby doskonale radzą sobie w zawodach, w których rozpracowuje się dany problem, niemniej jednak nie radzą sobie w pracy grupowej. Litery mogą być pisane również w linii prostej, bez żadnych pochyleń. Symbolizują one wtedy kierowanie się życiu logiką, a nie emocjami.

Pismo można zanalizować we własnym zakresie – wystarczy tylko napisać zdanie i już można przekonać się o swoich słanych i mocnych stronach. W rzeczywistości psychologiczne aspekty piśmiennictwa wykorzystywane są między innymi w kryminalistyce, co pozwala ocenić charakter przestępcy lub ofiary, zatem niepozorne pismo niesie za sobą duży przekaz.

DTK