Darmowy PIT online. Rozliczamy dochody z wynajmu mieszkania

Rozlicz PIT z pitax.pl
Rozliczamy dochody z wynajmu mieszkania. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Wiele osób zatrudnionych np. w ramach umowy o pracę osiąga w ciągu roku dodatkowe przychody, choćby z tytułu wynajmu mieszkania. Takie dodatkowe pieniądze wpadające do kieszeni podatnika nie umknął uwadze fiskusa i, niestety, trzeba się będzie z nim podzielić.
Jeśli zazwyczaj nasze roczne rozliczenie podatkowe składaliśmy na druku PIT 37, to w sytuacji gdy dodatkowo wynajmujemy komuś lokal, nasze zeznanie wyślemy jako PIT 28 lub PIT 26. Oba rodzaje nadal możemy wysłać jako darmowy PIT przez Internet, ale który formularz powinniśmy wybrać?

Darmowy PIT online a wynajem mieszkania: PIT 28 czy PIT 26?

Zakładając, że nie prowadzimy działalności gospodarczej, w ramach której wynajmujemy lokal, mamy dwie możliwości wyboru opodatkowania przychodu (lub dochodu) z wynajmu lokalu:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Oba sposoby mają swoje wady i zalety, należy więc dobrze przemyśleć, który z nich przyniesie nam większe oszczędności.

Wynajem mieszkania i PIT 36 rozlicz jako darmowy PIT online.

Jeśli zdecydujemy się na opodatkowanie na zasadach ogólnych, powinniśmy nasz przychód przedstawić w deklaracji PIT 36, którą możemy rozliczyć jako darmowy PIT online. Przychód zostaje tam pomniejszony o koszty jego uzyskania i tak otrzymany dochód podlega opodatkowaniu według ogólnej skali podatkowej (do 85 528 zł jest to 18%, lub 32% dla dochodu przekraczającego tę kwotę).

Poza możliwością uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów, możemy również skorzystać z odliczenia od dochodu kwoty wolnej od podatku. Jednak musimy pamiętać, że w przypadku kilku źródeł przychodów kwota ta może być użyta tylko jednokrotnie.

Jeśli chcemy rozliczyć nasz podatek jako darmowy PIT 36 online, nie ma konieczności uprzedzania o tym urzędu skarbowego.

Wynajem mieszkania i PIT 28: rozlicz jako darmowy PIT online

Przychód z wynajmu lokalu możemy również rozliczyć w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli używając druku PIT 28. W tym przypadku wysokość należnego podatku będzie niższa, niż przy zastosowaniu ogólnej skali podatkowej, ale stracimy możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu. Należy więc pamiętać, aby umowa wynajmu jasno stanowiła, że to najemca ponosi dodatkowe koszty najmu (czynsz, media, itp.). W ten sposób unikniemy opodatkowania kwot, które otrzymywalibyśmy od najemcy z tytułu dodatkowych opłat.

W odróżnieniu od opodatkowania na zasadach ogólnej skali podatkowej, rozliczenie podatku w ramach ryczałtu wymaga zawiadomienia o tym urzędu skarbowego i to w określonym terminie. Podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego rozpoczynają osiąganie przychodów z tego źródła, oświadczenie o wyborze ryczałtu muszą zgłosić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali pierwszy przychód. W innych przypadkach (gdy wynajem prowadziliśmy cały rok podatkowy) termin składania oświadczenia upływa 20 stycznia.

Zaliczki na podatek wykazywane w darmowym PIT online.

W trakcie roku podatkowego zarówno osoby, które wybrały ryczałt, jak i ci którzy zdecydowali się na opodatkowanie przychodów na zasadach ogólnych, zobowiązani są do wpłacania zaliczek na podatek do urzędu skarbowego. Zaliczki wpłacane są do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę grudniową przy wyborze ryczałtu płaci się w terminie złożenia zeznania rocznego, a więc do 31 stycznia.

Artykuł powstał we współpracy z portalem pitax.pl oferującym nie tylko możliwość bezpłatnego rozliczenia podatku PIT, ale także dostęp do ogromnej bazy wiedzy podatkowej i pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych. Pitax.pl Łatwe podatki, to program, dzięki któremu rozliczysz podatki bezpośrednio przez Internet, bądź przy pomocy aplikacji instalowanej na domowym komputerze.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych wybrał rozliczenie PIT przez system PITax.pl Łatwe podatki jako najlepszy program do rozliczania pitów, który wspiera organizacje pozarządowe w zbiórce 1% podatku dochodowego.


Materiał partnera zewnętrznego