Na czym polega dopełnienie formalności spadkowych?

formalności spadkowe
Jeśli spadkobiercy nie zdecydują się na formalności z notariuszem, sprawa kierowana jest do sądu | fot.: stock.adobe.com

Niektórym może wydawać się, że przyjęcie spadku to prosta i naturalna sprawa, która nie wymaga żadnych procedur prawnych. Niestety w niektórych przypadkach mogą pojawiać się poważne problemy. Zwykle wynikają one z trudnych relacji rodzinnych, które powodują, że dziedziczenie majątku jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Jakie zatem formalności należy dopełnić, aby ubiegać się o spadek?

Akt dziedziczenia  

Akt poświadczenia dziedziczenia jest uznawany za dokument, który pozwala bezpiecznie i szybko przejąć spadek. Dokument sporządza notariusz, który określa w nim spadkobierców uznanych przez spadkodawcę. Jednocześnie sporządza zapis windykacyjny, który wskazuje na szczegóły spadku, w tym takie jak: gospodarstwa rolne czy przedsiębiorstwa. Notariusz odpowiada za przygotowanie protokołu dziedziczenia, który przedstawiany jest w obecności wszystkich spadkobierców ustawowych i wskazanych w testamencie. Obowiązujące przepisy stanowią, że spadkobiercy mogą porozumiewać się na dwa sposoby: poprzez notariusza lub sąd.

Formalności w sądzie 

Jeśli spadkobiercy nie zdecydują się na formalności z notariuszem, sprawa kierowana jest do sądu. Wniosek może złożyć dowolny spadkobierca lub wierzyciel spadkowy występujący na podstawie stosunku zobowiązaniowego. W związku z tym wszystkie osoby, które posiadają interes spadkowy. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania spadkodawcy, dostarczając niezbędną dokumentację, która udostępniania jest w gminach oraz pozostałych administracjach państwowych. W dokumentach należy uwzględnić nie tylko podstawowe informacje personalne, ale także dokumenty takie jak: akty zgonu, akty małżeństwa spadkodawców, jak i spadkobierców czy akty urodzenia dzieci. Ubieganie się o uzyskanie niniejszych dokumentów może zająć do kilku tygodni, dlatego warto zgromadzić je odpowiednio wcześniej. Celem sądu jest ustalenie tożsamości wszystkich spadkobierców na podstawie ostatniej woli zmarłego. W związku z tym mogą odbywać się przepytywania świadków. Kara za składanie fałszywych zeznań może wynosić nawet 3 lata więzienia. Później odbywa się rozprawa, która uznaje spadek lub odrzuca go. Sąd ustala również jego wysokość. Aby uniknąć nieporozumień, warto sporządzić akt dziedziczenia w obecności prawnika lub notariusza. W niektórych sytuacjach zdarza się, że akty notarialne zostają sfałszowane. Zwłaszcza w przypadku dzieci, które pragną wykorzystać śmierć rodzica i przejąć majątek, choć do tej pory nie interesowały się losem zmarłego. W takich przypadkach pojawia się ryzyko, że spadkobiercy sfałszowali podpis. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że tego rodzaju czynności mają określone konsekwencje prawne. Ponadto dokument w formie wydruku zawierający wyłącznie podpis zmarłego nie jest oficjalnie uznawany za dokument prawny. Właśnie z tego powodu warto wcześniej zabezpieczyć testament u specjalisty, ponieważ w przeciwnym razie sprawy spadkowe mogą trwać nawet kilka lat i nie doprowadzić do żadnego rezultatu.

IIM

Tags from the story
, ,