Pieczątki lekarskie – o czym warto pamiętać?

Pieczątka lekarska
Lekarze, jako że posługują się swoimi stemplami z dużą częstotliwością, chętnie decydują się na zakup tych, które łatwo nosić przy sobie. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Pieczątka jest niezbędna nie tylko przedsiębiorcom. Potrzebują jej również osoby wykonujące wolne zawody, w tym lekarze. Warto pamiętać o tym, że stempel lekarski – jako że uwiarygodnia m.in. recepty, zwolnienia i zaświadczenia – musi spełniać określone wymogi prawne. Jak im sprostać?

O ile treść, która trafi na stempel firmowy czy standardową pieczątkę imienną, może zostać przygotowana zgodnie z indywidualnymi życzeniami klienta, o tyle ta na pieczęci lekarskiej jest ściśle regulowana przepisami. Gdy zostanie wykonana błędnie, może zostać uznana za nieważną. A co konkretnie mówi prawo?

Pieczątki lekarskie – tylko zgodnie z rozporządzeniem NRL

Elementy, które muszą i mogą znaleźć się na lekarskiej pieczątce, wskazuje Rozporządzenie Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 roku. Zgodnie z nim, wymagane dane to:

  • imię oraz nazwisko lekarza;
  • jego tytuł zawodowy – zapisany jako: „lek.” lub „lek. dent.”;
  • numer prawa wykonywania zawodu;
  • posiadane przez lekarza specjalizacje – zapisane dokładnie tak jak w dyplomie potwierdzającym ich uzyskanie.

Opcjonalnie lekarz ma również prawo do umieszczenia na pieczątce:

  • informację o posiadanym tytule naukowym (np. doktora, doktora habilitowanego itp.)
  • informacji o umiejętnościach z węższych dziedzin medycyny zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  • numer umowy z NFZ, który uprawnia go do wystawiania recept,
  • swój numer telefonu oraz adres.

Umieszczenie jakichkolwiek innych danych opcjonalnych lub pominięcie którejś z informacji wymaganej przez Rozporządzenie sprawia, że pieczątka jest nieważna.

Pieczątka lekarska: co z formą?

Czy stempel lekarski musi spełniać również inne wymogi formalne lub techniczne? Rozporządzenie ich nie precyzuje. Dlatego pieczątki tego typu mogą się różnić m.in. zastosowanym krojem czcionki, jej wielkością czy typem oprawy.

Lekarze, jako że posługują się swoimi stemplami z dużą częstotliwością, chętnie decydują się na zakup tych, które łatwo nosić przy sobie. Mogą to być kompaktowe stemple – np. nowoczesne pieczątki Nomo z oferty Modico lub te ukryte dyskretnie w skuwce długopisu lub pióra.

Wybierając pieczątkę, lekarz powinien zwrócić uwagę na jakość jej wykonania oraz liczbę odbić, jakie może wykonać po jednym uzupełnieniu tuszu. Najlepsze modele pozwalają wykonać nawet do 20 000 odbić, co wystarczy na co najmniej kilka lat bezawaryjnej pracy.


Materiał partnera zewnętrznego

Tags from the story
, ,