Szafki BHP – porządek i zabezpieczenie mienia pracowników i klientów

szafki bhp
Zarówno zaplecze socjalne, szatnie w miejscach publicznych, jak i miejsce pracy musi być tak zorganizowane, by nadmiar niepotrzebnych rzeczy nie utrudniał  korzystania z pomieszczeń | fot.: stock.adobe.com

Porozrzucane wszędzie ubrania, walające się buty i rękawice, ułożone gdzieś w kąciku prywatne rzeczy pracowników – ten nieciekawy obraz to odzwierciedlenie chaosu, który panuje w wielu firmach. Spowodowany jest często brakiem lub złym doborem odpowiednich szafek BHP. Dobra organizacja zapleczy socjalnych to nie tylko pobycie się bałaganu: to również dbałość o mienie pracowników, ale – co najważniejsze – zapewnienie prawidłowych warunków higieniczno – sanitarnych.

Metalowe szafki BHP – ochrona osobistego mienia

Szafki BHP pełnią bardzo ważną rolę na warsztatach i w szatniach pracowniczych. Pozwalają na przechowywanie prywatnych rzeczy: dokumentów, odzieży, drugiego śniadania, bez ryzyka ich utraty lub zniszczenia. Dobrze zabezpieczone mienie pracownika daje mu poczucie bezpieczeństwa i zachowanie prywatności. Im większa lub ulokowana w publicznym miejscu szatnia, tym kwestia zabezpieczenia prywatnych rzeczy jest bardziej istotna.

Podobną rolę dla szafek BHP wyznacza się w instytucjach usługowych, szkołach, siłowniach lub basenach. Mniejsze, schowkowe i skrytkowe szafki, lub większe, ubraniowe metalowe szafy zapewniają komfort klientom, którzy mogą w nich pozostawić swoje osobiste rzeczy bez obawy, że w trakcie zajęć zostaną pozbawieni dokumentów czy telefonu.

Szafki BHP – zapewnienie higieny i czystości na stanowisku

Zarówno zaplecze socjalne, szatnie w miejscach publicznych, jak i miejsce pracy musi być tak zorganizowane, by nadmiar niepotrzebnych rzeczy nie utrudniał  korzystania z pomieszczeń. Sterta kurtek rzuconych na krzesło lub zakurzone śniadaniówki na parapecie okna nie tylko tworzą nieprzyjemny dla oka bałagan, ale również mogą być zagrożeniem dla pracowników. Leżące przy maszynie nauszniki czy okulary ulegną zniszczeniu szybciej niż te schowane w szafce BHP, nienarażone na czynniki środowiskowe. Nieprzyjemny zapach zapoconej odzieży roboczej przenika od ubrań wyjściowych, przez co pracownicy zabierają „pracę” do domu. Ubraniowe szafki BHP z wentylacją i wyposażeniem: półką, wieszakami na odzież oraz osprzętem dodatkowym: lustrem lub ławeczką nie zajmują wiele miejsca, zapewniają natomiast porządek i pozwalają na ograniczenie marnotrawstwa i nadmiernego zużycia materiałów i sprzętu osobistego, przypisanego do poszczególnych pracowników.

Obowiązkiem pracodawcy lub organizatora ogólnodostępnych zajęć jest zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania pracowników, lub uczestników na terenie placówki czy też zakładu pracy. Jednym z gwarantów bezpieczeństwa jest dobrze zorganizowane zaplecze socjalne, w którym szafki BHP są podstawą zarówno bezpieczeństwa ludzi, jak i zabezpieczenia ich mienia.

Materiał partnera

Tags from the story