Terminarz zmian w nowym JPK oraz podziały podmiotów

Zadowolony mężczyzna pracuje i liczy podatki
Ustawodawca zaplanował wiele nowych zmian, zarówno w tym jak i w przyszłym roku. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” powiedział Heraklit z Efezu – ta paremia idealnie oddaje to, co dzieje się aktualnie w polskich przepisach prawnopodatkowych i finansowych. Ustawodawca zaplanował wiele nowych zmian, zarówno w tym jak i w przyszłym roku. Niektóre z nich mają dotyczyć Jednolitego Pliku Kontrolnego. Co czeka podatników w 2020 roku? Jak zmieni się znany Jednolity Plik Kontrolny?

Podział przedsiębiorców

Podobnie jak w przypadku innych reform podatkowych postanowiono, że lepiej podzielić jej wprowadzenie na etapy – tak, aby zarówno organy podatkowe, jak i sami zainteresowani podatnicy mogli dostosować swoje struktury oraz procedurę do planowanych zmian. I tak podatników podobnie jak uprzednio, podzielono zgodnie z podziałem na dużych, średnich, mikro i małych przedsiębiorców.

  • od 1 stycznia 2020 roku – zmiany obejmują dużych podatników;
  • od 1 lipca 2020 roku – obowiązek zmian obejmie inne/pozostałe podmioty.

Podziały przedsiębiorców

Zadowolony mężczyzna liczy podatki
Podziały na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców, zostały ustalone zgodnie z definicjami zaczerpniętymi z Ustawy. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Powyższe podziały na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców, zostały ustalone zgodnie z definicjami zaczerpniętymi z Ustawy Prawo przedsiębiorców, z dnia 12 lipca 2019 Dz.U.2019.1292, gdzie ustawodawca w art. 7 wprowadził definicje legalne tych określeń i ustalił, że oznaczają one:

Definicje ustawowe:

  • mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
  • mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
  • średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą, ani małym przedsiębiorcą;

W ustawie nie występuje definicja dużego przedsiębiorcy, należy jednak wywnioskować ją analogicznie do poprzednich stwierdzając, że przedsiębiorca większy niż średni będzie dużym przedsiębiorcą, na potrzeby wyjaśnień nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).


Materiał partnera zewnętrznego

Tags from the story
, ,