Pielgrzymki – skąd się wzięła ta tradycja, jakie są najciekawsze miejsca, do których pielgrzymują wierni?

pielgrzymka piesza
Dziś możemy zarówno w Polce, jak i na całym świecie odwiedzić mnóstwo miejsc, do których udamy się w konkretnej intencji | fot.: stock.adobe.com

Na pielgrzymkę udajemy się najczęściej w momencie, kiedy mamy poważną intencję i chcemy się w tej sprawie pomodlić. Czasami też decydujemy się na ten krok, jeśli chcemy zadośćuczynić za popełnione przez nas grzechy. Niektórzy z nas udają się na pielgrzymkę w ramach podziękowania Bogu za pomyślność, która miała miejsce w naszym życiu.

Skąd się wzięła tradycja pielgrzymowania?

Choć pielgrzymki są przypisywane większości religii, to w chrześcijaństwie najprawdopodobniej pierwszą z nich była wędrówka Abrahama z miasta Ur do ziemi, którą wskazał mu Bóg. Praktykujący chrześcijanie na pewno pamiętają też historię Izraelitów, którzy przez 40 lat szli przez pustynię od Izraela do ziemi obiecanej. Z początku pielgrzymowano głównie do miejsc szczególnie związanych z życiem i śmiercią Jezusa. Jednak z biegiem lat celem pielgrzymek stały się miejsca poświęcone też Matce Boskiej, a także świętym. Dziś możemy zarówno w Polce, jak i na całym świecie odwiedzić mnóstwo miejsc, do których udamy się w konkretnej intencji. Pielgrzymki najczęściej organizowane są dla większości osób, jednak niektórzy z nas w taką podróż wolą wybrać się samotnie. Jest to dobry czas na przemyślenia i refleksje.

Najciekawsze miejsca do odwiedzenia przez pielgrzymów na świecie

Watykan najmniejsze miasto na świecie, do którego co roku przybywa mnóstwo pielgrzymów. Niegdyś przybywano tam przez wzgląd na grób świętego Piotra. Obecnie najczęstszym celem odwiedzających jest Bazylika świętego Piotra, choć głównie ludzie przybywają tam, aby odmówić wspólną modlitwę wraz z papieżem.

Lourdes to miejsce odwiedzane przez pielgrzymów we Francji. Historia mówi, że kiedyś w tym miejscu młodej dziewczynie objawiła się postać Matki Boskiej w skalnej grocie. Nastolatka twierdziła, że widziała Maryję kilkanaście razy. Po tym, jak dziewczyna opisała wygląd objawiającej się jej kobiety, to postawiono tam figurę Matki Bożej. Podczas niektórych objawień wydarzały się sytuacje nie do wyjaśnienia. Podobno podczas jednego z nich Matka Boska przemówiła, a w czasie kolejnego w grocie pojawiło się źródło wody. Mówi się, że po obmyciu w niej człowiek może ozdrowieć.

Bazylika Zwiastowania w Izraelu, a dokładniej w Nazarecie. Do tego miejsca najchętniej pielgrzymują ci, którzy wiedzą, że jest rodzinne miasto Matki Boskiej. Tutaj również Maryja dowiedziała się, że wybrano ją na matkę syna Stwórcy świata.

Najciekawsze miejsca do odwiedzenia przez pielgrzymów w Polsce

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze to najczęściej odwiedzane miejsce kultu religijnego w Polsce. Pielgrzymi udają się tam nie tylko po to, by spełnić swoje intencje, ale także, by zobaczyć obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem nieznanego autora.


Sanktuarium w Licheniu. To właśnie tutaj możemy zobaczyć obraz Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski również nieznanego autora. Historia mówi, że ranny żołnierz modlił się o powrót do zdrowia. W tym momencie ukazała mu się Matka Boska, która obiecała, że go uzdrowi. Poprosiła go także, aby przeniósł jej obraz w rodzinne strony. Po dojściu do zdrowia ujrzał obraz Maryi, która mu się objawiała w kaplicy pod Częstochową. Postanowił więc załatwić wszelkie pozwolenia i przeniósł wizerunek świętej do Lasu Groblińskiego w okolicy Lichenia.


Krzeptówki w Zakopanem to sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. W tym miejscu możemy zobaczyć zdjęcia z wizerunkiem Jana Pawła II, a także figurkę Maryi ofiarowaną przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, a ukoronowaną przez naszego papieża.

MPA