alarm

Alarm

Czym są centrale alarmowe?

Trudno jest sobie wyobrazić jakikolwiek system alarmowy bez centrali alarmowej, która stanowi serce całej instalacji. To właśnie za sprawą centrali alarmowej, możliwe jest sprawne…