Czym są domeny drugiego poziomu?

Domeny międzynarodowe

Założenie własnej witryny internetowej, zarówno w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa, jak i rozwijaniu swojego hobby i chwalenie się nim całemu światu w formie bloga, jest niezwykle opłacalne. Rozszerzanie wpływów w Internecie może przynieść nie tylko rozpoznawalność, ale także wymierne korzyści w postaci współpracy z innymi producentami i kampanii reklamowych. Łatwa i prosta do zapamiętania domena jest najlepszą wizytówką przedsiębiorstwa. Może nie tylko spełniać rolę informującą o naszym produkcie, ale także bezpośrednio kierować do nas klientów.

Domena składa się z nazwy głównej oraz końcówki, która może informować o kraju, w którym znajduje się firma, lub o profilu jej działalności. Dobrze dobrana podnosi prestiż przedsiębiorstwa i wzbudza zaufanie klientów i kontrahentów.

Czym jest domena?

Domena internetowa jest najczęściej utożsamiana z adresem URL (ang. Uniform Resource Locator) używanym do wygodniejszego adresowania i identyfikowania zasobów w Internecie. Adres URL składa się jednak z protokołu wykorzystywanego do dostępu do serwera (na przykład HTTP/HTTPS lub FTP) i adresu samego serwera, który jest jednocześnie nazwą domeny. Domena internetowa składa się z kilku (minimum dwóch) członów oddzielonych kropkami reprezentujących węzły w hierarchicznym systemie DNS (ang. Domain Name System). Podstawowymi składowymi nazwy domeny są nazwa główna i rozszerzenie. Ostatni człon – rozszerzenie, nazywany także domeną najwyższego poziomu (ang. Top-Level Domain, TLD) – można podzielić na dwa rodzaje. Są to: dwuliterowe country-codes TLD (ccTLD) i generic TLD (gTLD). Rozszerzenie określa kraj, w jakim domena została zarejestrowana (w przypadku ccTLD) lub przeznaczenie witryny (jeżeli skorzysta się z gTLD).

Czym jest domena drugiego poziomu?

Domena drugiego poziomu (SLD lub 2LD, ang. Second-Level Domain) jest członem nazwy domeny występującym zaraz po domenie najwyższego poziomu (TLD). SLD najczęściej jest nazwą instytucji, dla której witryna jest rejestrowana – nazwa przedsiębiorstwa – lub nazwą serwisu utrzymywanego w ramach witryny. Istnieją jednak domeny drugiego poziomu bardziej powiązane z TLD – ccSLD (ang. country-code Second-Level Domain). Pozwalają one na podzielenie witryn krajowych ze względu na przynależność do określonych grup domen. W Polsce bardzo często wykorzystywane są domeny drugiego poziomu, takie jak „.com”, „.net” i „.org”.