Program profilaktyki chorób układu krążenia – co warto wiedzieć?

profilaktyka chorób układu krążenia
Wyzwaniem dla współczesnej medycyny jest profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób kardiologicznych | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Choroby układu krążenia (ChUK) są istotnym problemem dla systemu opieki zdrowotnej każdego współczesnego państwa. W Polsce są przyczyną prawie połowy ogólnej liczby zgonów. Pomimo tendencji spadkowej, wskaźnik umieralności ChUK jest w naszym kraju zdecydowanie wyższy niż w krajach Europy Zachodniej.

Choroby układu krążenia są powodem częstych hospitalizacji, pogarszają sprawność i jakość życia, w wielu przypadkach prowadzą do inwalidztwa. Często u pacjentów pogarsza się stan psychofizyczny z wyraźnymi symptomami depresji.

Wyzwaniem dla współczesnej medycyny jest profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób kardiologicznych. W Polsce, tak jak w wielu innych krajach, powstają wspierane przez Państwo liczne programy walki z chorobami układu krążenia.

Do kogo skierowane są programy profilaktyki ChUK?

W celu wykonania badań profilaktycznych ChUK należy się zwrócić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Program profilaktyki ChUK skierowany jest do określonej, związanej z ryzykiem zachorowania, grupy osób:

  • które w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat,
  • które są obciążone czynnikami ryzyka jak palenie tytoniu, nadciśnienie, brak ruchu, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, złe odżywianie się, wiek,
  • które nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia,
  • które przez ostatnie 5 lat nie korzystały ze świadczeń w ramach profilaktyki ChUK.

Świadczenia w ramach programu, bez skierowania, udzielane są przez lekarza rodzinnego. Przeprowadza on wywiad z pacjentem i kieruje na badania określające kategorię ryzyka ChUK.

Badania w ramach programu profilaktycznego ChUK dostępne są m.in. w nowocześnie wyposażonych ośrodkach medycznych jak na przykład placówki Scanmed: https://scanmed.pl/programy/choroby-ukladu-krazenia.

Karta badania profilaktycznego i podział na kategorie ryzyka

Wywiad z pacjentem umożliwia sporządzenie karty badania profilaktycznego i ocenę ryzyka ChUK. Karta badania profilaktycznego zawiera istotne informacje jak: obciążenia rodzinne, palenie tytoniu, leki na nadciśnienie i cholesterol, ćwiczenia fizyczne ponad 30 min, wyniki badania fizykalnego, wyniki badań biochemicznych, ciśnienia krwi oraz wynik BMI.

\Na podstawie wyników badań lekarz ocenia ryzyko ChUK i ustala zalecenia dla pacjenta (edukację lub pogłębioną diagnostykę i leczenie specjalistyczne). Czynniki ryzyka to: płeć męska powyżej 45 lat i kobiety po menopauzie po 55 roku życia, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, zaburzenia lipidowe i mała aktywność fizyczna.

Rozróżniamy cztery grupy ryzyka według ilości czynników ryzyka: łagodne, umiarkowane, duże i bardzo duże.

Cele programu profilaktyki ChUK

Ustalenie czynników ryzyka i odpowiednie działania pozwalają na obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób krążenia. Celem programu profilaktyki ChUK jest zwiększenie wykrywalności, wczesna identyfikacja osób z ryzykiem ChUK, promocja zdrowego stylu życia, i wzrost aktywności.


Materiał partnera zewnętrznego

Tags from the story
, ,