Literatura średniowieczna

literatura średniowieczna
W literaturze średniowiecznej dominowała tematyka religijna, która była ściśle związana z ówczesnym sposobem myślenia o świecie | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Literatura średniowiecza to ważny element historii literatury, którego znaczenie po dziś dzień jest zauważalne w twórczości współczesnych pisarzy. W dzisiejszym artykule dowiemy się, czym była literatura średniowiecza, jakie były jej najważniejsze cechy oraz jakie gatunki literackie wówczas powstawały. Odkryjmy razem piękno i bogactwo literatury średniowiecznej.

Czego możesz się dowiedzieć z tego artykułu?

W tym artykule dowiesz się:

 • Czym jest literatura średniowiecza.
 • Jakie były najważniejsze cechy literatury średniowiecznej.
 • Jakie gatunki literackie powstawały w okresie średniowiecza.
 • Jakie były najważniejsze dzieła literatury średniowiecznej.
 • Jakie znaczenie ma literatura średniowieczna dla kultury i sztuki współczesnej.
 • Jak wydawnictwo książek dla dzieci nawiązuje do literatury średniowiecznej.

Czym jest literatura średniowiecza?

Literatura średniowieczna to zbiór dzieł literackich powstałych w okresie od V do XV wieku. Jest to okres w historii Europy, który cechował się ogromnymi zmianami politycznymi, społecznymi oraz kulturowymi. W literaturze średniowiecznej dominowała tematyka religijna, która była ściśle związana z ówczesnym sposobem myślenia o świecie. 

Najważniejsze cechy literatury średniowiecznej

 • Tematyka religijna – literatura średniowieczna w dużej mierze była związana z tematyką religijną i moralną. Dzieła te miały na celu kształtowanie i umacnianie wiary chrześcijańskiej wśród ludzi.
 • Styl poetycki – literatura średniowieczna w dużej mierze była pisana w stylu poetyckim. Wielu autorów stosowało rymy oraz stałe formy wierszowe.
 • Znaczenie symboliki – w literaturze średniowiecznej często można spotkać ukryte znaczenia i symbolikę. Autorzy często posługiwali się metaforami oraz alegoriami, aby przekazać swoją myśl o świecie.
 • Znaczenie etyki – literatura średniowieczna miała na celu kształtowanie charakteru czytelnika. Wiele dzieł miało charakter pouczający i przedstawiało idee etyczne, takie jak uczciwość, pokora czy miłosierdzie.
 • Brak indywidualizmu – w literaturze średniowiecznej rzadko spotyka się przedstawienie postaci o indywidualnych cechach charakteru. Autorzy skupiali się raczej na przedstawianiu archetypowych postaci, które miały symbolizować pewne idee.

Gatunki literackie powstające w okresie średniowiecza

W okresie średniowiecza powstawały różne gatunki literackie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 • Epos – długa opowieść wierszem, która opowiada o bohaterskich czynach.
 • Legendy – opowieści o świętych, ich życiu i cudach, które dokonywali.
 • Hagiografia – dzienniki życia świętych.
 • Romanse – opowieści o miłości i uczuciach, często kończące się tragicznym zakończeniem.
 • Ballady – krótkie utwory poetyckie o charakterze ludowym, często opowiadające o miłości.
 • Liryka – twórczość poetycka, która skupiała się na osobistych przeżyciach, uczuciach i emocjach.

Najważniejsze dzieła literatury średniowiecznej

 • „Pieśń o Rolandzie” – epos opowiadający historię francuskiego rycerza Rolanda, który zginął w walce z Maurami.
 • „Beowulf” – epos o wojownikach walczących z potworami i innymi nadprzyrodzonymi istotami.
 • „Dante Alighieri – „Boska komedia” – poemat, który opowiada o wędrówce Dantego przez piekło, czyściec i raj.
 • „Geoffrey Chaucer – „Opowieści kanterberyjskie” – zbiór opowiadań o różnych bohaterach, którzy udają się do katedry w Canterbury.
 • „Chrystus z krzyża” – dramat religijny, który opowiada o męce Chrystusa.

Znaczenie literatury średniowiecznej dla kultury i sztuki współczesnej

Literatura średniowieczna ma ogromne znaczenie dla kultury i sztuki współczesnej. Wiele współczesnych pisarzy sięga do motywów i wzorców literatury średniowiecznej, co pozwala na stworzenie nowych dzieł, które nawiązują do tradycji literackiej. Ponadto, literatura średniowieczna jest inspiracją dla wielu twórców filmowych i teatralnych, którzy czerpią z niej motywy i wątki do swoich dzieł.

Wydawnictwo książek dla dzieci a literatura średniowieczna

Wydawnictwa książek dla dzieci często nawiązują do literatury średniowiecznej, aby zaciekawić i edukować najmłodszych czytelników. W takich książkach można znaleźć różne wątki i motywy, które nawiązują do literatury średniowiecznej, takie jak opowieści o rycerzach, smokach czy zamkach. Dzięki temu, dzieci mogą poznać bogactwo i piękno literatury średniowiecznej oraz zacząć rozwijać swoją wyobraźnię.

Podsumowanie

Literatura średniowieczna to ważny element historii literatury, którego znaczenie jest wciąż obecne w kulturze i sztuce współczesnej. Dzieła te cechowała tematyka religijna, symbolika oraz styl poetycki. W okresie średniowiecza powstawały różne gatunki literackie, takie jak eposy, legendy czy ballady. Najważniejsze dzieła literatury średniowiecznej to „Pieśń o Rolandzie”, „Beowulf” czy „Boska komedia”. Literatura średniowieczna jest inspiracją dla wielu współczesnych pisarzy, twórców filmowych i teatralnych. Ponadto, wydawnictwa książek dla dzieci często nawiązują do literatury średniowiecznej, aby zaciekawić i edukować najmłodszych czytelników.

Materiał partnera zewnętrznego