MANIFESTy i improwizACJE na stulecie awangardy

Jak dziś brzmi manifest „awangardy rzeczywistej”? Co znaczą postulaty zawarte w manifeście futurystów?
Jak dziś brzmi manifest „awangardy rzeczywistej”? Co znaczą postulaty zawarte w manifeście futurystów? | fot.: materiały prasowe

Wydarzenie odbyło się w ramach promocji projektu „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43” współfinansowanego ze środków w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiS). Projekt otrzymał także dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wartość dotacji z Unii Europejskiej wynosi 12 242 057,01 zł) oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość projektu to 17 623 896,61 zł.

Przypominając o 100-letniej tradycji awangardy w Polsce, muzeum będzie prowadziło w 2017 roku działania związane z rewitalizacją budynku ms¹. Celem głównym przedsięwzięcia jest rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi, podjęta dla realizacji celu globalnego związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury w kraju. Celem bezpośrednim projektu jest: przyczynianie się do ochrony, zachowania i udostępniania dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie edukacji kulturalnej poprzez rozbudowę i remont budynku Muzeum Sztuki w Łodzi. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do uzyskania efektów ekonomiczno-społecznych, takich jak: roczny wzrost liczby odwiedzających (w tym wzrost liczby turystów), zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu oraz budowanie świadomości i więzi lokalnej, likwidacja barier społecznych wobec osób niepełnosprawnych, propagowanie wiedzy na temat UE poprzez działania promocyjno-informacyjne realizowane w ramach projektu, uruchomienie innowacyjnych programów edukacyjnych, kierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych, nie tylko z terenu miasta Łodzi, ale także z pozostałego regionu województwa, kraju – realizacja idei muzeum otwartego i partycypacyjnego, redukcja emisji CO2 do atmosfery oraz wynikające z tego zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów oraz stworzenie profesjonalnej bazy dla współpracy artystów, badaczy poprzez rewitalizację zabytkowych obiektów.

Inwestycja ma umożliwić także bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie specjalistycznej biblioteki, posiadającej unikatowe zbiory. W ramach projektu rewitalizacji mają powstać również nowoczesne sale do prowadzenia działalności edukacyjnej, a także realizacji programu towarzyszącego wystawom. Zapraszamy Państwa na wydarzenie otwierające projekt rewitalizacji w roku awangardy – przyjrzyjmy się manifestom awangardy.

Jak dziś brzmi manifest „awangardy rzeczywistej”? Co znaczą postulaty zawarte w manifeście futurystów? Czy i jak nas poruszają? Aby znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania zapraszamy na improwizowane przywitanie Roku Awangardy słowami: Katarzyny Kobro, Władysława Strzemińskiego, Paula Klee, Debory Vogel i Filippo Marinettiego. Salę Neoplastyczną, zaprojektowaną i stworzoną jako przestrzeń dla sztuki awangardowej, wypełniona zostanie działaniem, ruchem i gestem.
Performans został przygotowany przez część kolektywu „Czas na nic”, który powstał z zamiłowania do natury improwizacji, wspólnego poszukiwania wielowymiarowości w procesie twórczym w czasie rzeczywistym. Wystąpi dla nas trójka ludzi praktykujących różne techniki ekspresji artystycznej, poszukujących niewymuszonego działania. Dających sobie przestrzeń do poznawania połączeń między ruchem, dźwiękiem, słowem, muzyką i tańcem w procesie improwizacji.

Monika Buchowiec, aktorka Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi znana m.in. z roli Katarzyny Kobro w spektaklu „Kobro”, Suavas Lewy, multiinstrumentalista oraz Paweł Grala, tancerz i pedagog tańca.


@Newseria