Jak wygląda przechowywanie krwi pępowinowej w banku komórek macierzystych?

Dłoń dziecka w dłoni mężczyzny
Komórki macierzyste mogą zostać wykorzystane w leczeniu osoby, od której zostały pobrane w trakcie porodu lub w leczeniu członka jej rodziny po uzyskaniu zgodności tkanek. | fot.: materiał partnera

Krew pępowinowa jest zamrożona i przechowywana w banku komórek macierzystych do momentu, aż zajdzie potrzeba jej użycia.

Jak przechowywana jest krew pępowinowa?

Rodzice, którzy zdecydowali się na przechowywanie krwi pępowinowej swojego dziecka, powinni powiadomić o tym, przed planowanym terminem porodu, wybrany bank komórek macierzystych. Po zdecydowaniu się na odpowiedni wariant i podpisaniu umowy otrzymują specjalny pakiet, który należy zabrać ze sobą na salę porodową. Znajduje się w nim pojemnik, do którego personel medyczny pobiera krew pępowinową. Umożliwia on dokładne zabezpieczenie materiału biologicznego i transport do laboratorium.

Krew pępowinowa przechowywana jest w banku komórek macierzystych. Jest to zakład biotechnologiczny, który specjalizuje się w pobieraniu, badaniu i magazynowaniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Uzyskana po porodzie próbka trafia do laboratorium, gdzie jest dokładnie badana pod kątem chorób zakaźnych. Następnie dodaje się do niej środki krioochronne i umieszcza w specjalnej kasecie. Tak przygotowany materiał przechowuje się w parach ciekłego azotu w temperaturze -196℃ do momentu, aż zajdzie konieczność jej wykorzystania.

Jak skorzystać ze zdeponowanych komórek macierzystych?

Komórki z krwi pępowinowej są przechowywane w banku komórek macierzystych do czasu, aż zajdzie potrzeba ich użycia. Według badań pozostać tam mogą nawet 50 lat. Wiadomo także, że bardzo niska temperatura magazynowania materiału biologicznego w żaden sposób nie wpływa na ich funkcjonalność i właściwości po rozmrożeniu.

Kiedy u dziecka, którego komórki macierzyste są zdeponowane w banku, wystąpi potrzeba wykorzystania ich w terapii, lekarz prowadzący powinien skontaktować się z odpowiednim zakładem biotechnologicznym. Po przesłaniu dokumentacji medycznej bank komórek macierzystych dostarcza przechowywaną próbkę do kliniki, w której zostanie dokonany przeszczep.

Kto może skorzystać z komórek macierzystych?

Komórki macierzyste mogą zostać wykorzystane w leczeniu osoby, od której zostały pobrane w trakcie porodu lub w leczeniu członka jej rodziny po uzyskaniu zgodności tkanek. Wymagana jest mniejsza zgodność niż w przypadku przeszczepiania szpiku kostnego. Krew pępowinowa przechowywana jest także w tzw. bankach publicznych. Mogą z nich skorzystać osoby niespokrewnione z dawcą, jeżeli wystąpi konieczność zastosowania ich w terapii.


Artykuł partnera