Kto ma prawo do zasiłku na dziecko w Niemczech?

zasiłki na dziecko
Na wypłatę dodatkowego świadczenia mogą liczyć wszystkie osoby pracujące legalnie na terenie Niemiec dłużej niż 183 dni w roku, mające dzieci w wieku do 25 lat, które wciąż się uczą | fot.: stock.adobe.com

Uzyskanie dodatkowego świadczenia pieniężnego na utrzymanie dziecka, gdy pracujemy za granicą, to niezwykle korzysta opcja, dla której warto poświęcić odrobinę czasu potrzebnego na przygotowanie i przesłanie do właściwego urzędu odpowiednich dokumentów. Zasiłek rodzinny z Niemiec może znacząco podreperować domowe finanse i to nawet wówczas, gdy dziecko mieszka w Polsce i nie będzie on wypłacony w całości.

Prawo do zasiłku na dziecko

Na wypłatę dodatkowego świadczenia mogą liczyć wszystkie osoby pracujące legalnie na terenie Niemiec dłużej niż 183 dni w roku, mające dzieci w wieku do 25 lat, które wciąż się uczą. Warunkiem ubiegania się o zasiłek rodzinny z Niemiec jest oczywiście legalne zatrudnienie – wniosek o zasiłek musi być potwierdzony przez pracodawcę, wyjątkiem jest sytuacja, gdy ubiegająca się o świadczenie osoba ma na terenie Niemiec zarejestrowaną działalność gospodarczą – prowadzi tam swoją firmę. Co ważne, prawo do zasiłku rodzinnego w Niemczech przysługuje również tym osobom, których dzieci mieszkają w Polsce. Wówczas wielkość przysługującego świadczenia jest pomniejszana o wartość świadczeń przysługujących na dziecko w Polsce. Pomimo tego, wciąż jest to znacząca kwota, o którą warto się postarać. Takie pieniądze można przeznaczyć m.in. na bieżące utrzymanie dziecka, zapewnienie my lepszego wykształcenia czy lepszej opieki zdrowotnej.

Jak uzyskać świadczenie?

Gdy spełniasz wszystkie warunki formalne uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego na terenie Niemiec, wówczas musisz wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go do właściwego urzędu. Za właściwy urząd uznaje się ten, który jest zgodny z Twoim miejscem zamieszkania na terenie Niemiec. Jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania, właściwy urząd ustalany jest na podstawie siedziby pracodawcy lub założonej przez Ciebie firmy. W przypadku osób, które mają trudność z samodzielnym wypełnieniem wniosku, pomocą służą różnego rodzaju instytucje, w tym biura rachunkowe, które specjalizują się w rozliczaniu podatków i uzyskiwaniu różnego rodzaju świadczeń przez osoby pracujące na stałe lub sezonowo poza granicami naszego kraju. Zasiłek rodzinny z Niemiec to w tej chwili przeszło 200 euro na dziecko, a zatem nawet po pomniejszeniu o polskie świadczenia, jest to wciąż kwota warta zachodu.

Jeśli prasujesz u naszych zachodnich sąsiadów i masz dzieci na utrzymaniu, skorzystaj z usług wyspecjalizowanej firmy doradczej i dowiedz się, czy masz prawo do zasiłku rodzinnego w Niemczech. Przy okazji możesz dowiedzieć się również o innych świadczeniach, jakie przysługują każdemu, kto podejmuje legalną pracę na terenie Niemiec.

Materiał partnera