Czym jest coaching biznesowy i czy warto na niego postawić?

coaching biznesowy
Coaching biznesowy bardzo często służy grupie pracowników i jest organizowany przez pracodawcę | fot.: stock.adobe.com

Coaching biznesowy cieszy się ostatnimi czasy naprawdę dużą popularnością, zarówno wśród kobiet jak i wśród mężczyzn. Niestety, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego czym właściwie jest coaching biznesowy i w jakich okolicznościach warto byłoby z niego korzystać. Okazuje się zaś, że ta forma doradztwa posiada wiele zalet. 

Coaching biznesowy – podstawowe informacje

Jak już zaznaczono na wstępie, o coachingu biznesowym zrobiło się ostatnimi czasy naprawdę głośno. Co jednak kryje się pod tym nieco enigmatycznym pojęciem? Przede wszystkim trzeba mieć świadomość tego, że coaching odbywa się pod czujnym okiem doświadczonego coacha. Tak naprawdę jednak nie jest to wyłącznie praca specjalisty. Profesjonalny coaching jest bowiem wspólnym wysiłkiem coacha oraz klienta. Najczęściej coaching przybiera postać indywidualnych spotkań. Niekiedy jednak może uczestniczyć w nim pewna grupa osób. Istnieje sporo korzyści wynikających z coachingu biznesowego. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość tego, że coaching może poprawić komunikację między pracownikiem a pracodawcą. Warto przy tym zaznaczyć, że z tej formy pomocy może skorzystać zarówno jeden jak i drugi. Coaching korzystnie wpływa również na zdolność organizowania sobie czasu pracy oraz strategii działania. Dzięki niemu możliwe staje się rozwiązanie wielu konfliktów w miejscu pracy. Trzeba zaś zaznaczyć, iż konflikty w miejscu pracy są wyjątkowo niepożądanym zjawiskiem, a ich skutki mogą być opłakane. Dzięki coachingowi biznesowemu możliwe stanie się opanowanie trudnej sztuki pokojowego rozwiązywania konfliktów między współpracownikami. Wielu pracownikom dokucza również stres podczas pracy. On również posiada wysoce niekorzystny wpływ na przebieg pracy. Podczas coachingu zawodowego możliwe będzie wypracowanie strategii radzenia sobie ze stresem.

Coaching biznesowy – kto najbardziej na nim skorzysta?

Coaching biznesowy bardzo często służy grupie pracowników i jest organizowany przez pracodawcę. Niekiedy sam pracodawca z niego korzysta. Powszechne jest również korzystanie z coachingu biznesowego przez menedżera. Jeżeli spotkania z coachem odbywają się indywidualnie, poruszanie na nich kwestie nie mogą wyjść poza obręb pomieszczenia, w którym są organizowane. To bardzo ważne, gdyż na takich spotkaniach nierzadko poruszane są kwestie poufne. Trzeba zaznaczyć, że skuteczność coachingu zależy w dużej mierze od zaangażowania osób uczestniczących w procesie coachingu. Kluczowy jest także dobór odpowiedniego specjalisty. Warto poczytać opinie o poszczególnych coachach i zdecydować się na wybór tego, który cieszy się dużą liczbą pozytywnych opinii klientów.

Bez trudu można stwierdzić, że coaching biznesowy ma swoje dobre strony. Z tego też względu dobrze byłoby zainteresować się tą formą pomocy. Z coachingu mogą skorzystać zarówno grupy pracownicze jak i pracodawcy czy menedżerowie. Jego skuteczność zależy od postawy osób biorących udział w coachingu, a także od doświadczenia osoby, która jest odpowiedzialna za jego prowadzenie.

AUN

Tags from the story
,