Czym tak naprawdę jest biznesplan?

biznesplan na komputerze
Główną rolą biznesplanu jest niejako uporządkowanie wszelkich pomysłów, a także obliczeń dotyczących nowo powstającego przedsiębiorstwa | fot.: stock.adobe.com

Biznesplan zwykle sporządzany jest przez przyszłych przedsiębiorców, którzy planują założenie działalności gospodarczej. Może on dotyczyć również nowego przedsięwzięcia, którego zamierza podjąć się istniejąca już firma. Biznesplan wymagany jest przez wszelki instytucje pożyczkowe, gdy zamierzamy wziąć kredyt na nową działalność. Sprawdzamy, czym tak naprawdę jest i jak należy go sporządzić.

Biznesplan od kuchni

Główną rolą biznesplanu jest niejako uporządkowanie wszelkich pomysłów, a także obliczeń dotyczących nowo powstającego przedsiębiorstwa. Nie istnieje żaden konkretny model sporządzania biznesplanu – można napisać go na kartce papieru, ale równie dobrze można do tego użyć specjalistycznego programu komputerowego. W praktyce biznesplan powinien zawierać opis profilu działalności firmy, planowanych przedsięwzięć, a także ryzyko ich niepowodzenia. Należy tutaj wziąć pod uwagę ryzyko ogólnogospodarcze, branżowe czy też finansowe. Dodatkowo w biznesplanie należy zawrzeć informacje dotyczące finansów firmy, przede wszystkim źródła, z jakiego pozyskane zostaną środki na rozpoczęcie działalności. Kolejno przedsiębiorca powinien umieścić dane dotyczące prognozowanych kosztów i przychodów, jakie poniesie i osiągnie w ciągu przynajmniej pierwszego roku działalności. Biznesplan może być oczywiście sporządzany w dłuższej perspektywie czasowej, jednak długofalowe podejście wymaga dużo większego nakładu pracy przy jego projektowaniu.

Najczęściej popełniane błędy

Początkujący przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważną rolę odgrywa biznesplan w ich firmie. Przede wszystkim chodzi tutaj o instytucje pożyczkowe, które wymagają dobrze przygotowanego biznesplanu, jeśli firma ubiega się o kredyt. Warto wiedzieć, że biznesplan jest zwykle podstawowym narzędziem decyzyjnym analityków, dlatego musi on być sporządzony bardzo dokładnie. Przedsiębiorcy często zapominają o ocenie ryzyka, jakie towarzyszy prowadzeniu działalności. Co więcej, prognozy kosztów i przychodów nie uwzględniają nawet ryzyka finansowego, czyli chociażby zmiany stóp procentowych, które mają wpływ na wysokość raty kredytu. Dobry biznesplan powinien być sporządzony w dwóch lub trzech wariantach: optymistycznym (fakultatywnie), umiarkowanym i negatywnym. Nie chodzi o to, aby od razu zakładać niepowodzenie, a zdać sobie sprawę z zagrożenia i mieć plan na to, jak im przeciwdziałać. Przedsiębiorcy często podchodzą do kwestii sporządzania biznesplanu na luzie, przez co nie przykładają dużej wagi do jego jakości. Tymczasem jeśli biznesplan ma pomóc firmie w działaniu i wyznaczyć pewne cele, zagrożenia i ścieżkę, musi być sporządzony bardzo precyzyjnie.

Każdy przedsiębiorca powinien zdać sobie sprawę z tego, jak ważny jest biznesplan. Choć nie jest to żaden urzędowy dokument, w rzeczywistości może bardzo pomóc początkującym właścicielom firm. Dlatego też w przypadku, gdy nie jesteśmy sami sporządzić dobrego biznesplanu, warto to zadanie powierzyć specjaliście, który dodatkowo wyjaśni nam wiele kwestii związanych z kierowaniem przedsiębiorstwem.

DTK