Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Mężczyzna uzupełnia dokumenty
Pozwolenie na budowę to niezbędny dokument do rozpoczęcia pierwszego etapu budowy domu, garażu, a także innych obiektów budowlanych. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Pozwolenie na budowę to niezbędny dokument do rozpoczęcia pierwszego etapu budowy domu, garażu, a także innych obiektów budowlanych. Bez tego zaświadczenia nie można podejmować żadnych działań związanych z budową domu. Podpowiadamy, jak uzyskać pozwolenie na budowę w stosunkowo szybki sposób.

Pozwolenie na budowę to w gruncie rzeczy ostatni, formalny etap przed faktyczną budową domu. Wniosek o pozwolenie na budowę domu powinien być poprzedzony prawnym posiadaniem działki z możliwością zabudowy, a także projektem budowlanym. Bez tych dwóch kwestii nie ma sensu ubiegać się o pozwolenie na budowę jakiegokolwiek obiektu budowlanego, ponieważ za każdym razem zostaniemy odesłani z kwitkiem.

Pozwolenie na budowę – co daje?

Do pozwolenia na budowę należy mieć wspomniany prawny akt posiadania działki, na której zamierzamy się pobudować, a także kompletny projekt budowlany domu. Dzięki posiadaniu obu dokumentów można przystąpić do sporządzania formularza. A sam dokument dotyczący wydania pozwolenia na budowę można pobrać ze strony internetowej urzędu powiatowego lub urzędu miasta albo otrzymać w formie fizycznej w każdym z wymienionych urzędów.

Warto wiedzieć, że wypełnienie wniosku na pozwolenie o budowę nie jest skomplikowane. Aby w szybki sposób wypełnić cały formularz, wystarczy podać podstawowe dane związane z planowaną inwestycją, czyli dane inwestora lub inwestorów, rodzaje inwestycji, a także różnego rodzaju adresy, bądź wymienić dokumenty załączone do wniosku. Wypełniony dokument należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, jeśli konkretne miasto jest miastem na prawach powiatu. Wraz z samym wnioskiem o pozwolenie na budowę należy dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak projekt budowlany oraz decyzje o warunkach zabudowy.

Należy pamiętać, że w przypadku projektu budowlanego niezbędne jest załączenie aż czterech egzemplarzy. To jednak nie wszystko. Konieczne jest zaprezentowanie projektu budowlanego wraz z wymaganiami, a także ewentualnymi pozwoleniami, opiniami i uzgodnieniami. Do formularza dotyczącego wystąpienia o pozwolenie na budowę, poza dokumentami dotyczącymi warunków zabudowy i projektu budowlanego, należy dołączyć oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Poza tym do całego zestawu wymienionych dokumentów konieczne jest załączenie zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego. Dzięki temu potwierdza się, że projektant, który wykonał projekt budowlany, jest wpisany na jej listę i ma uprawnienia do projektowania konkretnych obiektów budowlanych. Należy pamiętać, że urząd musi dostać aktualne zaświadczenie, tzn. w dniu opracowania projektu budowlanego projektant powinien być wpisany na listę, a zaświadczenie ma to potwierdzać.


Materiał partnera zewnętrznego