Cenne znaczki pocztowe, które znajdziesz w kolekcjach swoich rodziców i dziadków!

Znaczki pocztowe - kolekcja filatelistyczna
Znaczek znaczkowi nierówny, a zasada ta odnosi się nie tylko do różnych rodzajów czy serii tematycznych, ale nawet różnych egzemplarzy tego samego wzorca | fot.: stock.adobe.com

Mogło by się wydawać, że rozwój internetu i mediów społecznościowych znacząco osłabi pozycję klasycznych hobby takich jak numizmatyka czy filatelistyka. Jednak tak naprawdę liczba osób zbierających monety czy znaczki wciąż wzrasta, zresztą tak samo jak ceny samych przedmiotów kolekcjonerskich. Jeżeli interesujesz się historią i zbieraniem znaczków pocztowych lub odziedziczyłeś zbiór z okresu PRL-u, to dobrze trafiłeś – w niniejszym tekście opiszemy cenne znaczki pocztowe, które można znaleźć w kolekcjach naszych rodziców i dziadków!

Co sprawia, że znaczek pocztowy ma dużą wartość kolekcjonerską?

Znaczek znaczkowi nierówny, a zasada ta odnosi się nie tylko do różnych rodzajów czy serii tematycznych, ale nawet różnych egzemplarzy tego samego wzorca. Najważniejszym wyznacznikiem wartości znaczka jest jego nakład oraz stan zachowania. Ten pierwszy czynnik jest dość oczywisty – im mniej znaczków można znaleźć na rynku, tym większy jest nań popyt, a mniejsza podaż, co przekłada się na wysokie ceny. Stan zachowania natomiast jest kluczowy dla większości znaczków – dobrze zachowane egzemplarze nie mogą mieć żadnych zniszczeń czy zagięć, a także nie powinny posiadać pieczątki z poczty. Znaczki uzyskane z wysłanych listów nie przedstawiają zazwyczaj żadnej wartości filatelistycznej, choć rzecz jasna można znaleźć wyjątki od tej reguły. Niestety duża część kolekcji i zbiorów z okresu PRL-u składa się w większości z ostemplowanych egzemplarzy, przez co pojedyncze znaczki nie przedstawiają zbyt wielkiej wartości. Zresztą w 99% przypadków zorganizowane kolekcje należy sprzedawać i wyceniać razem, bo dobrze zachowane serie tematyczne bez większych braków charakteryzują się znacznie większą wartością dla filatelistów.

Chińskie znaczki z okresu rewolucji kulturalnej – największy skarb filatelistów

Poza egzotycznymi, rzadkimi znaczkami z różnych, niewielkich państw świata najcenniejszymi przedmiotami, które znaleźć można w zbiorach utworzonych w okresie PRL-u są… znaczki z Chińskiej Republiki Ludowej. Mowa konkretnie o egzemplarzach z okresu rewolucji kulturalnej, przeprowadzonej przez Mao Zedonga w latach 1966-1976 (oficjalnie zakończona w 1969 roku). Skąd bierze się tak duża wartość zbiorów z tego okresu? Głównym założeniem rewolucji kulturalnej było wprowadzenie maoizmu – poza zakończeniu rewolucji oraz śmierci Mao Zedonga doszło do masowego niszczenia znaczków z tamtego okresu, przez co zniszczono zdecydowaną większość nakładu. W trakcie trwania rewolucji w ramach wymiany pomiędzy ChRL a PRL w Polsce można było kupić chińskie znaczki. Niegdyś były one znacznie mniej pożądane od znaczków amerykańskich czy brytyjskich, dziś zaś bogaci Chińczycy poszukują pozostałości z okresu rządów Mao. Polscy filateliści skupują znaczki z okresu rewolucji kulturowej za ogromne sumy i sprzedają je do Chin. Cenne są zarówno znaczki ostemplowane, jak i takie bez stemplu. Dobrze zachowany bloczek z tamtego okresu może osiągnąć cenę kilku tysięcy złotych.

Znaczki podziemnego Państwa Polskiego też są dzisiaj w cenie!

Jeżeli chodzi o znaczki rodzime, zdecydowanie najcenniejsze są te wydane przez podziemne Państwo Polskie w trakcie okupacji niemieckiej. Ceny pojedynczych egzemplarzy wahają się w zależności od stanu zachowania, ale jedna nieostemplowana sztuka to koszt ok. 200-300 zł. Niestety pozostałe polskie znaczki rzadko kiedy przedstawiają większą wartość poza zorganizowanymi kolekcjami. Ze względu na ogromne nakłady szczególnie mało wartościowe są znaczki z PRL-u wydrukowane po 1975 roku. Natomiast jeżeli w twojej kolekcji znajdują się znaczki polskie lub radzieckie z okresu stalinizmu, koniecznie skontaktuj się w doświadczonym filatelistą. Większość nie ma zbyt dużej wartości, ale można wśród nich znaleźć prawdziwie cenne, białe kruki.

TBO