Jak działa kalkulator BMI? Czy warto z niego korzystać?

Jabłko, centymetr i waga

Kalkulator BMI pozwala szybko i bezbłędnie obliczyć wskaźnik BMI. Wskaźnik ten służy do oceny wagi osób dorosłych – pozwala określić, czy waga jest prawidłowa, zbyt mała lub zbyt duża. Szczegółowa klasyfikacja BMI daje wiedzę na temat stopnia nadwagi (otyłości) lub niedowagi.

Obliczenia prawidłowej wagi przy użyciu kalkulatora BMI

Wskaźnik masy ciała BMI (z ang. Body Mass Index) znany jest także jako wskaźnik Queteleta II. Wskaźnik ten służy do określania, czy dana osoba ma wagę prawidłową, nadwagę czy niedowagę. Do obliczania wskaźnika służy kalkulator BMI, można też obliczyć wartość BMI przy pomocy wzoru: (dla masy ciała w kilogramach i wzrostu w metrach) BMI = masa/wzrost2.

BMI można odnieść do klasyfikacji podstawowej lub rozszerzonej, w obu przypadkach wskaźnik oblicza się inaczej. Dostępne kalkulatory BMI online mogą obliczać jednocześnie oba typy BMI. Klasyfikacja podstawowa pozwala określić wagę prawidłową, nadwagę lub niedowagę, a klasyfikacja rozszerzona, tzw. BMI Prime, określa stopień nadwagi lub niedowagi.

BMI poniżej 18,5 oznacza niedowagę, w przedziale od 18,5 do 24,99 wagę prawidłową, a wskaźnik wynoszący 25 lub więcej oznacza nadwagę. W rozszerzonej klasyfikacji wskaźnik BMI poniżej 16 oznacza wygłodzenie, w przedziale od 16 do 16,99 – wychudzenie, od 17 do 18,49 – niedowagę. Przedział dla wagi prawidłowej jest taki sam jak w klasyfikacji podstawowej. Rozszerzona klasyfikacja BMI pozwala zidentyfikować też stopień nadwagi i otyłości. Wynik od 25 do 29,99 oznacza nadwagę, od 30 do 34,99 I stopień otyłości, od 35 do 39,99 II stopień otyłości (to otyłość kliniczna), a wskaźnik równy 40 lub powyżej oznacza III stopień otyłości (jest to otyłość skrajna).

Kalkulator BMI wykonuje wszystkie obliczenia automatycznie, należy podać jedynie wagę w kilogramach i wzrost w metrach lub w centymetrach, jeżeli taka jednostka podana jest w formularzu kalkulatora. Na tej podstawie po jednym kliknięciu otrzymuje się wyniki, a często także ich interpretację.

Czy warto korzystać z kalkulatora BMI?

Kalkulator BMI jest pozwala obliczyć dokładną wartość wskaźnika, a jego używanie jest bardzo proste. Dlatego jeśli chce się poznać swoje BMI, warto skorzystać z kalkulatora online.

Kontrowersje może budzić sam wskaźnik, który nie bierze pod uwagę masy mięśni ani kości, wieku kobiet i mężczyzn, płci ani budowy sylwetki. Wymyślono go w 1832 roku i służył do badania nie indywidualnych przypadków, ale raczej do badania całych populacji. Wskaźnik BMI ma zastosowanie we wstępnej diagnostyce nadwagi i niedowagi oraz określania ryzyka chorób związanych z nadmierną masą ciała lub jej niedostatkiem dzięki temu, że można obliczyć go prosto i szybko.

Wskaźnik BMI może być stosowany wyłącznie w odniesieniu do osób dorosłych. Prawidłową wagę dzieci sprawdza się przy użyciu siatek centylowych. BMI wykorzystuje się jednak w ocenie wagi dzieci, odnosząc wynik do wspomnianych siatek centylowych oddzielnie dla chłopców i dziewczynek.