Którym uchem von Thuna słuchasz? Czyli jak odbierasz innych

słuchanie centrum nowa
Zazwyczaj mamy jedno lub dwoje uszu dominujących, jednak na co dzień posługujemy się wszystkimi czterema w zależności od sytuacji | fot.: materiał partnera

Prawidłowa komunikacja jest jednym z kluczowych czynników wpływających na nasze szczęście i zadowolenie z życia. Jeśli przebiega prawidłowo możemy nawet nie zwracać na nią zbyt dużo uwagi, jednak gdy przysparza nam problemów, potrafi mocno obniżyć nasz dobrostan i poczucie zadowolenia z życia. Jeśli często czujesz się niezrozumiany przez otoczenie, to możliwe, że Twoja komunikacja jest nieefektywna. W takiej sytuacji psychoterapia indywidualna może okazać się niezwykle przydatna. Jeśli zauważasz, że problemy komunikacyjne zazwyczaj występują podczas rozmowy z drugą połówką, to terapia par będzie najlepszym wyborem. Aby komunikować się sprawniej, warto mieć na uwadze nasze skłonności do tego, w jaki sposób odbieramy komunikaty innych.

Uszy F. Schulza von Thuna

Von Thun opracował model odbioru komunikatu, według którego słyszymy czworgiem uszu. To, które ucho jest u nas najczęściej aktywne, wpływa na to, jak zinterpretujemy przekazywany nam komunikat.

Na uszy von Thuna składają się:

  • Ucho rzeczowe – słyszy treść, odfiltrowuje informacje z wypowiedzi nadawcy, wyciąga meritum sprawy. Komunikaty rozumie na podstawowym, dosłownym poziomie, nie szuka domysłów ani ukrytych przekazów nadawcy.

Jeśli ucho rzeczowe jest Twoim dominującym uchem, to komunikaty rozumiesz dosłownie, a jasno wyrażone prośby i oczekiwania nie stanowią dla Ciebie problemu. Utrudnione może okazać się rozumienie i rozpoznawanie sarkazmu, szczególnie w przypadku nowo poznanych osób.

  • Ucho wzajemnej relacji – ucho, które w wypowiedzi szuka oznak stosunku nadawcy do odbiorcy. Jaki ma stosunek do odbiorcy, jaką przyjmuje postawę, czy stawia się w pozycji dominującej, uległej czy na równi.

Ucho wzajemnej relacji, jeśli jest jednym z dominujących uszu może przysparzać wielu problemów w komunikacji. Osoby interpretujące w ten sposób komunikaty mogą być bardziej drażliwe, ponieważ mają tendencję do ciągłego odnoszenia się do pozycji odbiorcy. Pomocna w usprawnieniu komunikacji jest świadomość potencjalnej nadinterpretacji wypowiedzi odbiorcy.

  • Ucho ujawniania siebie – ucho ujawniania siebie jest szczególnie wrażliwe na to, co próbuje przekazać nam o sobie nadawca. Zwracamy uwagę na to jakie emocje okazuje – np. jeśli uskarża się na coś, to jest poirytowany.

Osoby o dominującym uchu ujawniania siebie są świetnymi słuchaczami. Poprzez analityczne rozpoznanie emocji nadawcy mogą doskonale się do niego dostroić. Zazwyczaj z takimi osobami bardzo dobrze i łatwo nawiązuje się kontakt.

  • Ucho apelu – ucho apelu zwraca uwagę na to, jakie oczekiwania ma wobec nas nadawca, czego potrzebuje, czego by chciał. Pytania lub luźne stwierdzenia mogą zostać odebrane jako polecenia i prośby, co nie zawsze jest intencją nadawcy.

Ucho apelu zawodowo dokonuje syntezy ukrytych potrzeb i pragnień rozmówcy, jednak nie zawsze jest to od niej oczekiwane. Osoby o dominującym uchu apelu przez skupienie na nadawcy mogą zapominać o własnych potrzebach.

Zazwyczaj mamy jedno lub dwoje uszu dominujących, jednak na co dzień posługujemy się wszystkimi czterema w zależności od sytuacji.  Ucho, którym odbieramy komunikat zniekształca nieco przekaz, przez co komunikacja może być mniej efektywna. Gdy pojawiają się nieporozumienia i zakłócenia w przepływie informacji, istotne jest uruchomienie wszystkich dostępnych nam uszu, dzięki którym możemy dotrzeć do rozwiązania problemu komunikacyjnego. Niezwykle istotne jest empatyczne podejście do rozmówcy i powstrzymanie się od oceniania go. Nadrzędnym i dominującym motorem zawsze powinno być porozumienie i zrozumienie siebie nawzajem, niżeli udowodnienie komuś swojej racji.

Dzięki zrozumieniu istniejących możliwości odbioru takiego samego komunikatu mamy niejaki wgląd do sposobu rozumowania naszych bliskich, co może pomóc w polepszeniu więzi i budowaniu kwitnących relacji. Jeśli efektywna komunikacja dalej jest dla Ciebie trudna do osiągnięcia, to specjaliści w Centrum Nowa w Warszawie nie dość, że pomogą Ci zaopatrzyć się w narzędzia i metody, które ułatwią ten proces, to dodatkowo wspomogą inne obszary funkcjonowania. Psychoterapeuta poza terapią zaburzeń i przeprowadzania przez kryzysy życiowe może wspomóc Twoje kompetencje społeczne, osobiste oraz przekazać przydatne na co dzień wskazówki, na przykład w temacie redukcji stresu.