Kursy dla fizjoterapeutów Syntonic

Fizjoterapia
Leczenie dysfunkcji różnych układów człowieka wymaga stałego i sukcesywnego poszerzania wiedzy. | fot.: Fotolia

Fizjoterapia jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin związanych z naukami medycznymi. Leczenie dysfunkcji różnych układów człowieka wymaga stałego i sukcesywnego poszerzania wiedzy. Wszak oprócz układu mięśniowego w obszarze zainteresowania fizjoterapii jest także układ nerwowy, szkieletowy, oddechowy czy sercowo-naczyniowy. Jakie więc szkolenia dla fizjoterapeutów warto wziąć pod uwagę pragnąc być na bieżąco?

Proprioceptive-Deep Tendon Reflex (P-DTR)

Współczesna medycyna stara się zrozumieć człowieka i procesy zachodzące w jego organizmie poprzez system holistyczny, całościowy. Zamiast na wyizolowanym problemie, staramy się więc zrozumieć złożoność zjawiska, dociec głębszej przyczyny. Podobnie jest w przypadku szkolenia P-DTR. Choć jest skupione na problemach mięśniowo-szkieletowych, to alby dociec ich przyczyny i objąć je skuteczną terapią, posługuje się wiedzą na temat układu mechanorecepcyjnego. Mechanoreceptory znajdują się powięziach, mięśniach, więzadłach, nerwach i pozostałych strukturach, a bodźce przez nie zbierane są następnie przesyłane dalej wzdłuż układu nerwowego, aż do mózgu. Jeśli w tej komunikacji dojdzie do jakiegokolwiek zakłócenia pomiędzy układem nerwowym, a tkankami unerwianymi, należy spodziewać się stanu chronicznego osłabienia lub napięcia mięśni, a także dysfunkcji w układzie nerwowym. Wszystko to skutkować może bólem lub trudnościami w poruszaniu się. Znajomość tego mechanizmu i umiejętność dokładnej identyfikacji i terapii dysfunkcji mechanorecepcyjnych to cel szkolenia P-DTR. Ten innowacyjny kurs dla fizjoterapeutów pozwala także na znalezienie kompensacji na obszarze całego organizmu, nawet w rejonach na pierwszy rzut oka zupełnie zaskakujących.

Neurodynamika Kliniczna NDS

To kolejne, niezwykle ważne szkolenie dla fizjoterapeutów skupione na leczeniu obwodowego układu nerwowego, które prowadzi twórca nowatorskiej metody – Michael Shacklock. To rozwiązanie kierowane do terapeutów zajmujących się układem nerwowo-mięśnio-szkieletowym ze szczególnym naciskiem na praktyczną stronę wiedzy. Uczestnicy tego szkolenia będą mogli efektywnie nauczyć się wykonywania testów neurodynamicznych dla kończyny górnej oraz integrowania pracy na tkankach mięśniowo-szkieletowych z pracą na układzie nerwowym. W ramach szkolenia zostanie także poruszony temat dysfunkcji odcinka szyjnego oraz analiza ruchu oraz postawy z naciskiem na powiązania pomiędzy układem mięśniowo-szkieletowym, a układem nerwowym.

NeuroLock

To szkolenie skierowane do szerokiej grupy zainteresowanych technikami poprawiającymi reaktywność nerwowo-mięśniową: fizjoterapeutów, osteopatów, trenerów personalnych, trenerów przygotowania motorycznego oraz masażystów. Jego głównym założeniem jest wskazanie kursantom najefektywniejszych technik diagnostycznych i terapeutycznych, oprócz tego szkolenie skutecznie jest doskonałym wstępem do kształcenia z zakresu P-DTR.

Manipulacja Powięzi

To klasyczna, udoskonalana przez ponad 40 lat, metoda terapii manualnej. Stosowana jest przy wielu problemach mięśniowo-szkieletowych. To sposób łagodzenia bólu i przywracania ruchomości poprzez skoncentrowanie się na powięzi, a zwłaszcza na głębokiej powięzi mięśniowej, włącznie z namięsną i troczkami. W tym ujęciu układ mięśniowo-powięziowy staje się trójwymiarową, spójną siecią łącznotkankową.

Neurorevolution

To iście rewolucyjna koncepcja w kursach dla fizjoterapeutów. System szkolenia Neurorevolution został wymyślony jako metoda pracy ze sportowcami wyczynowymi. Jednak zamiast koncentrować się na ciele od szyi w dół, efekt treningowy osiąga się tu pracując na układzie propriocepcyjnym, przedsionkowym czy układzie wzrokowym. Różne sposoby aktywizacji kończyn, ustabilizowanie stawów oraz poprawa wzorców ruchowych specyficznych dla danego treningu lub sportu to najważniejsze zadania kursu. I choć samo szkolenie daje spektakularne efekty u fizjoterapeutów zajmujących się zawodowymi sportowcami, to niektóre sposoby aktywizacji ciała, jak na przykład Rozgrzewka Neurologiczna, mogą stosować także osoby na co dzień nie związane ze sportem wyczynowym.

Jak widać na powyższych przykładach kursy dla fizjoterapeutów to temat złożony, wymagający zaangażowania, chęci samodoskonalenia, ale przede wszystkim podążania za najnowszymi osiągnięciami naukowymi przy jednoczesnej znajomości klasycznych technik pracy. Odpowiednia diagnostyka, wdrożenie właściwej terapii i osiągnięcie satysfakcjonującego efektu końcowego wymaga ogromnych nakładów pracy. Wybierając szkolenia dla fizjoterapeutów warto skupić się na renomie instytucji oferującej szkolenia, osobach szkoleniowców i oczywiście zakresie wiedzy do przekazania. Zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.


OLI