Jakie ryzyko przyjmuje na siebie poręczyciel przy zaciąganiu pożyczki?

poręczyciel przy zaciąganiu pożyczki
Wiarygodność finansowa badana jest zawsze, gdy konsument chce skorzystać z pieniędzy banku lub firmy pożyczkowej. Jest jednym z warunków, które muszą być spełnione, aby otrzymać kredyt lub pożyczkę | fot.: materiał partnera

Zdolność kredytowa to inaczej mówiąc, możliwość spłaty zobowiązania w terminie. Wiarygodność finansowa badana jest zawsze, gdy konsument chce skorzystać z pieniędzy banku lub firmy pożyczkowej. Jest jednym z warunków, które muszą być spełnione, aby otrzymać kredyt lub pożyczkę. Im zobowiązanie opiewa na wyższą kwotę, tym wyższą zdolnością kredytową musi się wykazać kredytobiorca. Często jednak osoba będąca w pilnej potrzebie – czyli poszukująca dodatkowych środków finansowych, nie ma zdolności kredytowej na wystarczającym poziomie. W tym przypadku może postarać się o pożyczkę z zabezpieczeniem.

Na rynku finansowym możemy spotkać się z dwiema formami zabezpieczenia. Pierwszą formą jest ustanowienie zastawu. Zastawem może być np. kupowana nieruchomość – tak jak w przypadku kredytu hipotecznego. Inną formą zastawu jest zastaw na środkach trwałych np. na samochodzie. Nie każdy jednak chce lub posiada odpowiednie zasoby, by zastaw ustanowić. Drugą formą zabezpieczenia jest poręczenie kredytu lub pożyczki. Na czym dokładnie polega i czym ryzykuje poręczyciel? Odpowiadamy poniżej.

Wymagania, które należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę

Wnioskowanie o pożyczkę z pozabankowej firmy pożyczkowej lub o kredyt bankowy zawsze wiążę się z koniecznością spełnienia określonych wytycznych. Warunki, które musi spełnić konsument, uzależnione są od rodzaju zobowiązania, wysokości pożyczanej kwoty, a także wewnętrznych ustaleń podmiotu finansowego. Naturalnie, im wyższa kwota zobowiązania, tym wyższe wymagania będzie stawiał pożyczkodawca. Jeśli chcemy zaciągnąć kredyt na budowę domu, warunki będą znacznie wyższe, niż w przypadku chwilówki na 30 dni. Zdobycie szybkiej gotówki szerzej omawiamy tutaj https://lendup.pl/szybka-gotowka/. Mniejsze kwoty niosą za sobą niższe ryzyko poniesienia straty przez pożyczkodawcę. Jakie warunki zawsze muszą być spełnione, niezależnie od rodzaju i kwoty zobowiązania? Oto one:

  • Pełnoletność – o kredyt lub pożyczkę może starać się jedynie osoba pełnoletnia. Konieczność ta wynika z otrzymania pełnego prawa do czynności cywilno-prawnych wraz z ukończeniem 18. roku życia. Przed ukończeniem 18 lat nie możemy zawierać umów we własnym imieniu. Bardzo często możemy się spotkać, z tym że ze względu na brak historii kredytowej lub niestabilną jeszcze ścieżkę kariery zawodowej podmioty finansowe udzielają wsparcia konsumentom po ukończeniu 21 a czasami nawet 23 lat.
  • Zdolność kredytowa – każda instytucja udzielająca wsparcia finansowego konsumentom, musi mieć pewność, że pożyczone pieniądze zostaną zwrócone wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami. Zdolność kredytowa oceniana jest na podstawie kilku bardzo istotnych elementów np. wysokości wynagrodzenia, liczby osób będących na utrzymaniu wnioskodawcy, czy liczby i wysokości obecnego zadłużenia. Wiarygodność finansowa jest jednym z podstawowych czynników wpływających na decyzję o przyznaniu środków bądź odrzuceniu wniosku.
  • Historia kredytowa – ogromne znaczenie przy udzielaniu pożyczek i kredytów ma historia spłat poprzednich zobowiązań konsumenta. Jeżeli konsument wielokrotnie miał trudności w spłacie swoich zobowiązań lub nadmiernie się zadłużał, istnieje duże ryzyko, że sytuacja się powtórzy. Zarówno banki, jak i firmy pozabankowe mają obowiązek sprawdzać konsumentów w bazach informacji kredytowej i gospodarczej, a także w bazach dłużników.
  • Dokument tożsamości – każdy konsument starający się o przyznanie dodatkowej gotówki, musi przejść proces weryfikacji tożsamości. To bardzo istotny element, bez którego nikt nie pożyczy nam pieniędzy.

Formy zabezpieczenia pożyczki

Tak jak już wspominaliśmy, zdobycie pożyczki możliwe jest jedynie, gdy spełnimy powyższe wymagania. O wymaganiach pożyczkodawców przeczytamy na stronie internetowej everlike.pl. Co jednak może zrobić konsument, który potrzebuje gotówki, lecz nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej?

Banki i firmy pożyczkowe zawsze chcą zminimalizować ryzyko braku spłaty zobowiązania. W przypadku kredytu hipotecznego konsument musi mieć wystarczające zasoby finansowe, aby zobowiązanie spłacić. Jednak ze względu na długi okres spłaty kredytu i na ogół bardzo wysoką sumę kredytu bank zabezpiecza się w formie hipoteki. W tym przypadku ryzykiem jest np. utrata zatrudnienia lub pogorszenie sytuacji materialnej konsumenta. W razie, gdy kredytobiorca przestanie spłacać zobowiązanie, bank przejmie kredytowaną nieruchomość.

Jak wygląda sytuacja w przypadku, gdy potrzebujemy nieco niższej kwoty na zaspokojenie dowolnej potrzeby, a nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej? Sytuacji, gdy potrzebujemy dodatkowej gotówki, może być naprawdę wiele. Czasami to konieczność wykonania remontu, np. po zalaniu, naprawa samochodu, który jest naszym jedynym środkiem transportu, czy spłata niespodziewanie wysokiego rachunku. Co możemy zrobić, gdy bank odmówił nam kredytu?

Wiele firm pozabankowych oferuje pożyczki z zabezpieczeniem. Jedną z form zabezpieczenia jest udzielenie pożyczki wraz z poręczycielem, często nazywanym gwarantem lub żyrantem. Gwarant to dodatkowa osoba, która poręcza swoim majątkiem osobistym spłatę zobowiązania. Poręczycielem może być dowolna osoba, która spełnia wszystkie kryteria stawiane przez pożyczkodawcę. Musi być zatem osobą pełnoletnią, mieć wysoką zdolność kredytową i nienaganną historię kredytową. Ponadto żyrant nie musi być spokrewniony z głównym pożyczkobiorcą.

Jakie ryzyko przyjmuje na siebie poręczyciel przy zaciąganiu pożyczki?

Ryzyko, jakie bierze na siebie poręczyciel, jest dość spore. Podpisując umowę, gwarant bierze niemal pełną odpowiedzialność za spłatę zobowiązania, w przypadku, gdy główny pożyczkobiorca przestanie zwracać otrzymane środki. Napisaliśmy niemal pełną odpowiedzialność, ponieważ niekiedy poręczyciel może wynegocjować warunki, np. do jakiej kwoty odpowiada za zadłużenie głównego pożyczkobiorcy lub na jaki okres. Nie mniej, jednak jeśli żyrant zdecyduje się na poręcznie pożyczki, musi liczyć się z tym, że w przypadku braku spłaty będzie musiał zdyscyplinować pożyczkobiorcę. W przeciwnym wypadku wszystkie koszty związane ze zwrotem zobowiązania, ale także koszty wynikające z opóźnień przejdą na niego.

Dodatkowym obciążeniem poręczyciela jest fakt zmniejszenia przez poręczenie jego zdolności kredytowej. Żyrowanie pożyczki często traktowane jest jako posiadanie własnego zobowiązania, które może znacząco wpłynąć na płynność finansową gwaranta.

Jeżeli otrzymamy „propozycję” żyrowania pożyczki, powinniśmy się dobrze zastanowić, jakie szanse na spłatę ma główny pożyczkobiorca. Bardzo często, o podżyrowanie pożyczki proszą nas bliscy. Niestety to właśnie od najbliższych najtrudniej wyegzekwować zwrot pieniędzy, w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy z umowy. Oprócz utraty zdolności kredytowej możemy również stracić pieniądze, a nasze relacje mogą ulec znacznemu pogorszeniu.  

Materiał partnera zewnętrznego

Tags from the story
, ,